Sådan spotter du en utæthed i din vandinstallation på 2 minutter.

  1. Start med at sørge for, at der ikke er nogen i husstanden der bruger noget vand
  2. Find dernæst din vandmåler/vandur
  3. Kig på den sorte skive med sølvstregerne på i mindst 30 sekunder, hvor den skal stå HELT stille

Det var det, nu bidrager du til aktivt, at mindske vores vandspild

Således kan du på en nem og hurtig måde sikre dig at din installation efter vandmåleren er tæt. Og i tilfælde af at skiven i måleren bevæger sig uden du har tændt for vandet, så er det muligt at du skal kontakte din lokale VVS-installatør, da der højest sandsynligt er et brud eller en læk et sted i dit hus.

Vi anbefaler alle at jeres husforsikring også omfatter skjulte rør og ledningsføringer, da man derved er dækket ved eventuelle brud, da vandværkets ledningsnet stopper i skel.


NB en vandhane der drypper med en dråbe per sekund koster 500kr om året. Læs mere på  Bolius