Velkommen til vores

Nye Forbrugere

Alle nye forbrugere skal rekvirere en ny måler hos vandværkets smed

John Bentzen på 7575 6017.

Selve måleren er gratis, dog er monteringen på forbrugerens regning.