På nedenstående link er der adgang til vores detaljerede kort over ledningsnettet

Bryrup Vandværk fralægger sig ethvert ansvar for ledningsnettet vist her på hjemmesiden.Ledningsnettets oplysninger må kun opfattes som orienterende, og erstatter derfor ikke en egentlig indhentning af ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejder og lignende.

Ledningsoplysninger i forbindelse med gravearbejde skal indhentes via LER (ledningsejerregistret).