Der var engang

Sådan startede vores vandværk

Bryrup Vandværk a.m.b.a. – andelsselskab med begrænset ansvar – er stiftet den 11. marts 1937. Indtil 1981 var det vandværket på Byvej som alene forsynede byens borgere med drikkevand. I 1980 besluttede bestyrelsen med ildsjælen, formanden Emil Schmidt i spidsen, at der skulle etableres yderligere et vandværk på Fasanvej. Emil Schmidt opnåede dog ikke at se det nye vandværk i drift idet han døde sidst på året 1980. Emil Schmidt havde været formand siden vandværkets start i 1937. Det nye vandværk blev opført i 1981, men under ledelse af den nye formand Knud E. Pedersen, som fortsatte på denne post indtil 1988, hvor Bent Nielsen blev ny formand det næste års tid, hvorefter Jørgen Vind i 1989 overtog formandsposten, og havde denne post indtil sin død i 2000. Afløseren for Jørgen Vind blev Frederik M. Larsen og sidenhen tiltrådte Bo Thielsen som blev genvalgt på generalforsamlingen i sommer.

Ved generalforsamlingen i marts 2013 trådte Thorkild B. Rasmussen tilbage som kasserer efter 39 år på posten.


I 2013 er der tilsluttet 818 forbrugere.